Två grader under noll, Raketskolan Kiruna, 2013

Titeln på konsverket härleder till olika former av aktiviteter som förhåller sig till en skala under eller över noll. Där i mellan ryms naturens alla element. Vi som bor i områden med ostadig och kall väderlek har en förkärlek att prata om vädret. Ett samtalsämne vi alla kan samlas kring.

I vårt samhälle ser vi dagligen förmaningar och symboler vars syfte är att underlätta de rutiner vi annars ser som självklara. Hur vi går över gatan, parkerar bilen, osv. Renodlade och lättförståeliga figurer som kan förstås oavsett språk.

 

Industrialiseringen i rött, vitt och blått. Akrylfärg på betong, Arbor Sponplattefabrikk, Hattfjelldal, Norge, 2009

Painted Facades Project, Tirana International Contemporary Art Biennial - Tirana, Albania, 2009

Mönsterbok, Acrylic and drawing on concrete, External Relations, Umeå University, 2004