per@hikki.se | 070 – 637 08 20

Uppväxt i Tärnaby. Bor och arbetar i Umeå. Redan som barn fick jag lära mig slöjda för husbehov. Samiska bruksföremål av hårda och mjuka material formades med enkla verktyg. Att ha mina föräldrars slöjdverkstad som lekplats gav obegränsade möjligheter för kreativa utsvävningar; erfarenheter som starkt bidrog till mitt yrkesval som konstnär senare i livet.

I måleriet och teckningen upplever jag en stor frihet. Där kan jag förmedla en berättelse eller konkretisera en flyktig tanke. Det passar väl in med min önskan att hitta spänning mellan stort allvar och humor. Med åren har jag valt att blicka tillbaka till mitt samiska arv och det hantverk jag vuxit upp med. Att utveckla min konstnärskap mot slöjd och design blev en naturlig utveckling och något jag saknat.

År 2009 startade jag företaget Hikki som designar och producerar utomhusprodukter för bad, vila och rekreation. Ett koncept som lägger stor vikt vid design som är funktionell och hållbar och med en estetik  som rör sig mellan det ursprungliga och urbana. Ytterligheter som tillsammans skapar ett nytt sätt att vara, leva, umgås och slappna av.